• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Mantelzorg neemt een onmisbare plaats in in de huidige zorgwereld. Bij Buro Vip Zorg zijn we ons ervan bewust dat onze cliënt één of meerdere mantelzorgers kan hebben en dat ze van uitermate belang zijn voor het welzijn van de cliënt. Buro Vip Zorg heeft hiervoor een beleid ontwikkeld waarbij mantelzorg en professionele zorg wordt afgestemd en elkaar aanvult, onder andere door wederzijds de verschillende perspectieven en rollen duidelijk te maken.

Definitie

Een mantelzorger is vaak een partner, familielid, vriend of buur en geeft meer dan de gebruikelijke zorg die in redelijkheid mag worden verwacht. Mantelzorgers bieden informele zorg: onbetaald en niet uit hoofde van een beroep. Daarnaast bieden mantelzorgers vaak ondersteuning, bijvoorbeeld in zelfredzaamheid en participatie van de cliënt. Mantelzorgers bieden zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met de cliënt en kiezen niet altijd bewust voor deze rol. Dit in tegenstelling tot een vrijwilliger die zich inzet voor mensen met wie er op dat moment nog geen sociale relatie is.

Samenwerking met mantelzorgers

Mantelzorgers vormen een belangrijke spil in het leven en de zorg van cliënten. Maar mantelzorgers kunnen mogelijk te hoge eisen stellen aan zichzelf of moeite hebben met het overdragen/opnemen van zorgtaken. Een goede samenwerking tussen de zorgprofessional en mantelzorger is noodzakelijk om te kunnen voorzien in de behoeften, zorgen en successen van de cliënt én de mantelzorger. Om dit te bewerkstelligen maakt Buro Vip Zorg gebruik van het SOFA-model. Dit model gaat uit van de vier mogelijke rollen van de mantelzorger.

 1. Samenwerken
  De mantelzorger is samenwerkingspartner, zaakwaarnemer, tolk en verzorger. De mantelzorger heeft veel informatie over de wensen en behoeften van de cliënt. Communicatie binnen deze rol gaat onder andere over het zorgplan, taakverdeling en het vastleggen van afspraken.
 2. Ondersteunen
  De mantelzorger is ‘schaduwcliënt’. De zorgprofessional signaleert en bespreekt de behoefte aan ondersteuning in de vorm van informatie, praktische of emotionele steun binnen de zorg voor de cliënt. Daarnaast signaleert en bespreekt de zorgprofessional eventuele overbelasting van de mantelzorger.
 3. Faciliteren
  Zorgprofessionals zijn zich bewust van de relationele band tussen de mantelzorger en cliënt, en creëren voorwaarden om deze relatie zoveel mogelijk intact te houden. Dit omvat het ruimte bieden voor de rol als partner, familielid etc., het ondernemen van activiteiten en het respecteren van privacy.
 4. Afstemmen
  De mantelzorger is ervaringsdeskundige en heeft mogelijk andere kennis/ideeën over de juiste zorg voor de cliënt. Voortdurende communicatie en periodieke evaluatie is belangrijk om de zorg af te stemmen en werkbaar te houden voor de mantelzorger én zorgprofessional.

Het beleid van Buro Vip Zorg is er op gericht dat ondersteuning door mantelzorgers en de werkzaamheden van zorgprofessionals elkaar aanvullen, zodat dit ten goede komt aan zowel de kwaliteit van leven van de cliënt als aan het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg.