• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Verzorging en verpleging

Het is voor de cliënt prettig om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Samen met u en uw partner of mantelzorgers stemmen wij de zorg af op uw persoonlijke situatie. Buro VIP Zorg maakt optimaal gebruik van het sociale netwerk van de cliënt en betrekt deze bij de zorg waardoor de cliënt zelfstandigheid kan behouden waar mogelijk. Buro VIP Zorg zorgt samen met u dat u zolang mogelijk in uw vertrouwde leefomgeving kunt blijven. Dit doen wij door samen met u in gesprek te gaan en te kijken op welke manier wij u ondersteuning kunnen bieden. Zo houd u de regie over uw eigen situatie en beslist u zelf welke zorg u wilt ontvangen en van wie.

De zorgvraag kan bestaan uit  bijvoorbeeld één of meer van de volgende handelingen:

  • Hulp bij in en uit bed gaan
  • Hulp bij het wassen of douchen
  • Aantrekken van kleding, steunkousen en schoenen
  • Medicatie aanreiken/ toedienen en ogen druppelen
  • Hulp bij toiletgang
  • Wondzorg

Vanuit hier wordt een plan van aanpak opgemaakt. Onze wijkverpleegkundige doet zelf de intake en indiceert ook uw zorgvraag.

 

Palliatieve zorg

Comfort en kwaliteit van leven staan in deze fase voorop. De menselijke aandacht, liefde en warmte zijn minstens zo waardevol. Zorgverleners die palliatieve zorg verlenen, laten zich dan ook leiden door de wensen en behoeften van de cliënt.

Met de terminale fase wordt de levensfase bedoeld waarin de levensverwachting van de cliënt korter is dan drie maanden. De cliënt heeft baat bij, intensieve palliatieve zorg die vooral gericht is op pijnbestrijding en behoud van kwaliteit van leven. Onze zorg professionals beschikken over specifieke deskundigheid bij het bieden van zorg in de palliatieve fase.

Binnen de palliatieve fase wordt de inzet van de zorg afgestemd met u en uw naasten. Dit kan betekenen dat er zorg wordt ingezet op een aantal zorgmomenten per dag , maar ook nachtzorg of 24 uurszorg kan worden ingezet indien nodig.

Onze werkwijze