• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Aanvang van de zorg:

Nadat Buro Vip Zorg uw zorgvraag heeft ontvangen, wordt een persoonlijke afspraak bij u thuis gemaakt. Tijdens het gesprek inventariseert de wijkverpleegkundige uw zorgvraag. U stelt samen met de wijkverpleegkundige uw zorgplan op . Aan de hand van het zorgplan maakt de wijkverpleegkundige de zorgindicatie. U ontvangt van Buro VIP Zorg het zorgplan , de indicatie en de zorgovereenkomst ter ondertekening. Afhankelijk van uw zorgvraag formeert Buro VIP Zorg het team met zorgverleners.

Mantelzorgbeleid:

Mantelzorg neemt een onmisbare plaats in in de huidige zorgwereld. Bij Buro Vip Zorg zijn we ons ervan bewust dat onze cliënt één of meerdere mantelzorgers kan hebben en dat ze van uitermate belang zijn voor het welzijn van de cliënt. Buro Vip Zorg heeft hiervoor een beleid ontwikkeld waarbij mantelzorg en professionele zorg wordt afgestemd en elkaar aanvult, onder andere door wederzijds de verschillende perspectieven en rollen duidelijk te maken.

Definitie

Een mantelzorger is vaak een partner, familielid, vriend of buur en geeft meer dan de gebruikelijke zorg die in redelijkheid mag worden verwacht. Mantelzorgers bieden informele zorg: onbetaald en niet uit hoofde van een beroep. Daarnaast bieden mantelzorgers vaak ondersteuning, bijvoorbeeld in zelfredzaamheid en participatie van de cliënt. Mantelzorgers bieden zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met de cliënt en kiezen niet altijd bewust voor deze rol. Dit in tegenstelling tot een vrijwilliger die zich inzet voor mensen met wie er op dat moment nog geen sociale relatie is.

Samenwerking met mantelzorgers

Mantelzorgers vormen een belangrijke spil in het leven en de zorg van cliënten. Maar mantelzorgers kunnen mogelijk te hoge eisen stellen aan zichzelf of moeite hebben met het overdragen/opnemen van zorgtaken. Een goede samenwerking tussen de zorgprofessional en mantelzorger is noodzakelijk om te kunnen voorzien in de behoeften, zorgen en successen van de cliënt én de mantelzorger. Om dit te bewerkstelligen maakt Buro Vip Zorg gebruik van het SOFA-model. Dit model gaat uit van de vier mogelijke rollen van de mantelzorger.

  1. Samenwerken

De mantelzorger is samenwerkingspartner, zaakwaarnemer, tolk en verzorger. De mantelzorger heeft veel informatie over de wensen en behoeften van de cliënt. Communicatie binnen deze rol gaat onder andere over het zorgplan, taakverdeling en het vastleggen van afspraken.

  1. Ondersteunen

De mantelzorger is ‘schaduwcliënt’. De zorgprofessional signaleert en bespreekt de behoefte aan ondersteuning in de vorm van informatie, praktische of emotionele steun binnen de zorg voor de cliënt. Daarnaast signaleert en bespreekt de zorgprofessional eventuele overbelasting van de mantelzorger.

  1. Faciliteren

Zorgprofessionals zijn zich bewust van de relationele band tussen de mantelzorger en cliënt, en creëren voorwaarden om deze relatie zoveel mogelijk intact te houden. Dit omvat het ruimte bieden voor de rol als partner, familielid etc., het ondernemen van activiteiten en het respecteren van privacy.

  1. Afstemmen

De mantelzorger is ervaringsdeskundige en heeft mogelijk andere kennis/ideeën over de juiste zorg voor de cliënt. Voortdurende communicatie en periodieke evaluatie is belangrijk om de zorg af te stemmen en werkbaar te houden voor de mantelzorger én zorgprofessional.

Het beleid van Buro Vip Zorg is er op gericht dat ondersteuning door mantelzorgers en de werkzaamheden van zorgprofessionals elkaar aanvullen, zodat dit ten goede komt aan zowel de kwaliteit van leven van de cliënt als aan het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg.

Gedurende de zorg:

Tijdens de uitvoering van de zorg evalueert Buro Vip Zorg op basis van de gemaakte afspraken de kwaliteit van de zorg. Dat is de transparantie in dienstverlening waar Buro Vip Zorg voor staat. Door onze kleinschaligheid zijn al onze medewerkers sterk betrokken bij de persoonlijke en professionele zorg.

Jaarlijks wordt er door middels van de PREM , een kwaliteitsonderzoek gehouden onder de cliënten. De uitkomsten hiervan zullen vanaf 2020 worden gepubliceerd om Zorgkaart Nederland.

Indien u tussentijds uw waardering over Buro VIP Zorg wilt geven , nodigen wij u van harte uit om dit via deze link te doen.

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/thuiszorg-buro-vip-zorg-zuid-beijerland-10008031/waardeer

Verbetersuggesties graag !

Buro VIP Zorg streeft ernaar om iedere cliënt voor zover de mogelijkheden reiken de zorg te bieden die past bij cliënt. Desalniettemin kan het voorkomen dat u voor ons een verbetersuggestie heeft, wij komen graag met u in contact.

Bent u onverhoopt niet tevreden over onze zorgverlening en komt u er niet uit met de zorgverlener of Buro VIP Zorg ? Dan kunt u een klacht indienen.

Buro VIP Zorg is aangesloten bij SPOT, middels onderstaande link verwijzen hiervoor naar de klachtenregeling.

https://www.verenigingspot.nl/wp-content/uploads/2019/03/klachtenreglement-2017-spot.pdf

U kunt de klachtenfunctionaris van SPOT bereiken via:

klacht@verenigingspot.nl
T: 035 - 54 27 517
De Molen 92, 3995 AX Houten