• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Missie

Buro VIP Zorg levert passende zorg voor iedereen die persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig heeft. De zorg die door ons geleverd wordt moet een bijdrage leveren aan uw kwaliteit van leven. Afhankelijk zijn van derden is vaak al vervelend genoeg. Het is onze missie om u waar nodig te ontlasten met behoud van uw eigen regie en met oog voor uw persoonlijke wensen, behoeften, mogelijkheden en eventuele beperkingen.

Visie

Betrouwbaarheid, vertrouwen en professionaliteit zijn belangrijke elementen in onze visie op zorg. De cliënten die een beroep doen op zorg, behandeling en/of begeleiding willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Buro VIP Zorg speelt flexibel in op de wensen en behoeften van de cliënten. Doordat we met kleine teams werken, zorgt dit voor een persoonlijke benadering en is uw zorg in vertrouwde handen.

De zorg die u krijgt wordt door middel van shared decision making bepaald; u bent hierbij leidend zodat u zoveel mogelijk de eigen regie heeft en houdt. Hierbij hebben wij oog voor uw persoonlijke situatie en die van uw steunsysteem. Kwaliteit van zorg is voor ons: het bieden van zorg en begeleiding in een veilige omgeving door gekwalificeerde zorg professionals. De zorg moet aansluiten bij uw wensen en behoeften. Waarbij u kunt aangeven wat u belangrijk vindt en of u zich daar prettig bij voelt. Wij leveren zorg met aandacht en respect.

Buro VIP Zorg verleent thuiszorg binnen ZVW (WLZ op PGB basis). Onder thuiszorg wordt onder andere begrepen verzorging en verpleging en terminale en palliatieve zorg binnen de thuissituatie. Daarbij richt Buro VIP Zorg zich voornamelijk op cliënten boven de 18 jaar binnen de regio’s Groot Rotterdam en Haaglanden waaronder Voorburg , Leidschendam en Rijswijk. 

2.1 Uitsluitingscriteria
Buro VIP Zorg kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

  • vallend onder de jeugwet;
  • die een intraveneuze medicamentele behandeling behoeven;
  • waarbij de continuïteit van zorg niet geborgd kan worden binnen de thuissituatie;
  • in beginsel vallend onder de WZD;
  • met agressieproblematiek welke niet hanteerbaar is binnen de thuissituatie;
  • met verslavingsproblematiek welke niet hanteerbaar is binnen de thuissituatie;

Buro VIP Zorg kent in principe geen wachttijden. Op het moment dat er een aanvraag voor zorg binnenkomt, zullen wij uw zorgvraag inventariseren en beoordelen of wij aan uw zorgvraag kunnen voldoen.

Buro VIP Zorg is 24/7 bereikbaar.

Onze diensten